Business man signing terms and agreement document on workingspace business signing concept

Personální služby

Služby v personální oblasti jsou osvědčeným nástrojem eliminace všemožných druhů chyb- špatných odhadů, hrubých porušení v personální administrativě a ve vedení příslušné dokumentace.

Služby odborníků zaručují plnění všech nařízení zákoníku práce, které se týkají zájmů zaměstnanců a majitelů. Tyto služby podporují rozvoj a optimalizaci kádrové politiky uvnitř vaší organizace.

Hlavní výhody profesionálních služeb:

 • výrazné snížení souvisejících rizik, minimalizace možných nepříznivých následků při kontrolách ze strany specializovaných orgánů;
 • vyloučení scénáře konfliktního rozvoje událostí při řešení problému se zaměstnancem, činném podle pracovní legislativy;
 • uvedení všech personálních dokumentů do souladu s nařízeními běžného ZP;
 • optimalizace administrativy, snížení nákladů na personální politiku a uvolnění části interních zdrojů společnosti do jiných oblastí.

Aktuální služby v oblasti personálního poradenství pro různé zákazníky:

 • předplacené personální služby – informační podpora, poradenství a operativní pomoc při řešení různých aspektů personální administrativy a vedení dokumentace;
 • vedení personální administrativy – řešení úkolů, plnění jednotlivých funkcí přiřazených k personálním oddělením v rámci společnosti a to jak v plném, tak i částečném rozsahu;
 • organizace personální administrativy – vytvoření personální politiky od základů, vytvoření a systematizace budoucí správy dokumentu;
 • obnova personální administrativy – aktuální pomoc v obnovení ztracených nebo poškozených dokumentů, vypracování a optimalizace systému správy dokumentů v plném rozsahu;
 • analýza trhu práce – příprava výkazu o aktuálním stavu na trhu práce, posouzení příležitostí pro personální politiku, poskytnutí informace o spravedlivém finančním ohodnocení práce vedoucích a specialistů;
 • audit personální administrativy – kontrola celé personální dokumentace, zjištění chyb a nesouladů ve vztahu k ZP, vyhledávání porušení vnitřních předpisů v organizaci a ukládání personálních dokumentů;
 • vyhledávání profesionálního personálu – výběr odborníků pro společnost dle určujících kritérií na klíčové vedoucí pozice, na pozice vrcholových manažerů a vedoucích odborníků;
 • kontrola a hodnocení již existujících kandidátů na zadané pozice;
 • stanovení mezd zaměstnanců – specialisté provádějí audity pro vypočítávání mezd zaměstnanců, kontrolují všechny dokumenty týkající se mezd ve společnosti pro všechny pozice.
 • expertní kontrola a rozpracování personální dokumentace – organizace systému, uchovávání a zaplnění archivu firmy, hledání chybějících a obnovení ztracených dokumentů z oblasti personální administrativy.

Uzavření dohody o předplacených personálních službách Vám umožní dlouhodobě využívat profesionálních služeb specialisty.

Jak Vám můžeme pomoci?

Přijďte do naší kanceláře a odevzdejte žádost osobně, nebo kontaktujte nás pomoci uvedených kontaktu.